Regulamin

Szanowni pacjenci,
Stosując wymagane standardy bezpieczeństwa  z zachowaniem wszystkich procedur rekomendowanych przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych , Ministerstwo Zdrowia  i WSSE wznawiamy działalność kliniki w zakresie usług medycznych od dnia 1 czerwca 2020 roku.
 Korzystając z konsultacji i zabiegów proponowanych przez CM WODNA 25 pacjenci zobowiązani są przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

  – Przed wejściem do kliniki należy dokładnie zdezynfekować dłonie oraz nałożyć maseczkę ochronną.
  – Prosimy o przychodzenie na umówione wizyty punktualnie i bez osób towarzyszących.
  – Osoby poniżej 18 roku życia mogą przyjść na umówioną wizytę z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych.
  – Osoby niesamodzielne z powodu złego stanu zdrowia mogą przyjść z jednym opiekunem.
  – Przyjmowane będą tylko osoby, które w dniu wizyty nie będą wykazywały objawów infekcji.
  – Na terenie CM WODNA 25 może przebywać jeden pacjent ( ewentualnie z jednym opiekunem). W przypadku nieprzewidzianych opóżnień, kolejny pacjent ma możliwość wejścia po wezwaniu przez personel.
  – Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń personelu.
  – Po przybyciu do CM WODNA 25 konieczne jest wypełnienie dwóch oświadczeń na temat stanu zdrowia.
  – W przypadku umawiania zabiegów  chirurgicznych , obowiązuje przygotowanie w domu wcześniej przesłanej mailem do pacjenta dokumentacji i dostarczenie jej zapakowanej w koszulkę w momencie zgłoszenia się na zabieg. 

CM WODNA 25  w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu:
  – Personel kliniki jest wyposażony we wszystkie środki ochrony antywirusowej (odzież ochronna, płyny do dezynfekcji).
  – Pomieszczenia wspólne i gabinety są regularnie dezynfekowane i wietrzone pomiędzy wizytami kolejnych pacjentów. 
  – Ograniczyliśmy do minimum ilość osób obecnych w klinice. 
Zapraszamy do umawiania się na wizyty.